Medox är kliniskt vetenskapligt dokumenterat genom studier vid universitet och universitetssjukhus i Norge, EU, USA, Canada, Australien och Kina ända sedan produkten kom ut på marknaden år 2000. Detta gör Medox till en helt unik produkt som skiljer sig totalt från andra kosttillskott på marknaden. Liknande vetenskaplig dokumentation existerar inte på kosttillskott generellt.

Många av dessa studier har visat uppseendeväckande, hälsofrämjande resultat. De har därför blivit publicerade i en lång rad erkända internationella närings- och medicinska tidsskrifter som t ex: